Legar

Referencje

GMINA DZIAŁDOWO , UL. KSIĘŻODWORSKA 10, 13-200 DZIAŁDOWO

Poświadczenie wystawione przez Gminę Działdowo dotyczące termomodernizacji gminnych budynków użyteczności publicznej – Gimnazjów i świetlic wiejskich w Gminie Działdowo.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ZAWKRZE” W MŁAWIE

Opinia referencyjna wystawiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową „ZAWKRZE” w Mławie dotycząca budowy dwóch segmentów garaży w zabudowie szeregowej w liczbie 39 szt. garaży na samochody osobowe.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W DZIAŁDOWIE

Poświadczenie wystawione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową dotyczące docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hallera 23 w Działdowie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie

Poświadczenie wystawione przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Działdowie dotyczące docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nidzickiej 11 w Działdowie.

Powiat Mławski

Poświadczenie wystawione przez Powiat Mławski dotyczące budowy budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami wraz z niezbędną infrastrukturą.

"JARYS-BUD" Ryszard Pławski

Poświadczenie wystawione przez Firmę „JARYS-BUD” Ryszard Pławski dotyczące termomodernizacji budynku biurowego „OCTIM” Wytwórnia Octu i Musztardy Sp. z o.o.

„JARYS-BUD” Ryszard Pławski

Poświadczenie wystawione przez Firmę „JARYS-BUD” Ryszard Pławski dotyczące budowy hali magazynowej z przeznaczeniem na składowanie nawozów dla rolnictwa.

MKM INWESTYCJE SP. Z O.O.

Poświadczenie wystawione przez Firmę MKM Inwestycje Sp. z o.o. dotyczące budowy budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w Działdowie przy ul. Konwaliowej 1.

MKM INWESTYCJE SP. Z O.O.

Poświadczenie wystawione przez Firmę MKM Inwestycje Sp. z o.o. dotyczące budowy budynku wielorodzinnego z garażami podziemnymi w Działdowie przy ul. Orzeszkowej 1C.

GMINA MIASTO DZIAŁDOWO cz. 2

Poświadczenie wystawione przez Burmistrza Miasta Działdowo dotyczące Rewitalizacji budynków i otoczenia przy ul. Wolności 64 w Działdowie.

GMINA MIASTO DZIAŁDOWO cz. 1

Poświadczenie wystawione przez Burmistrza Miasta Działdowo dotyczące Rewitalizacji budynków i otoczenia przy ul. Wolności 64 w Działdowie.

WRI-PROJEKT Wrotny Igor

Poświadczenie wystawione przez WRI-PROJEKT Wrotny Igor dotyczące budowy budynku wielorodzinnego z częścią usługową i garażem podziemnym w Ciechanowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7A.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie

Poświadczenie wystawione przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka 4 za wykonane prace budowlane. Poświadczenie dotyczy budowy Sali gimnastycznej wraz z adaptacją i modernizacją istniejącej sali sportowej oraz budową łącznika między szkołą a obiektami sportowymi.

„INŻBUD” Zenon Jakubowski

Referencje wystawione przez firmę „INŻBUD” Zenon Jakubowski, 13-200 Działdowo ul. M. Skłodowskiej-Curie 35 za wykonane prace budowlane. Referencje dotyczą budowy Centrum Handlowego w Działdowie przy ul. Olsztyńskiej 2.